บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว โกลบอล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ก่อตั้งในเดือน ตุลาคม เมื่อปี พ.ศ. 2004 จากประสบการณ์ ของผู้บริหาร ที่อยุู่ในวงการเครื่งอจักรแปรรูปเนื้อสัตว์ มาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี
รวมถึงประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัทแปรรูปเนื้อสัตว์ชั้นนำของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มลูกชิ้น และไส้กรอก นอกจากนี้ทางบริษัท ยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในกลุ่มสินค้าแปรรูปอาหารสัตว์เลี้ยง ของบริษัทชั้นนำของประเทศไทย และผู้ส่งออกรายใหญ่ของประเทศ
                                     
             รวมถึงการทำงานเป็นโครงการใหญ่ ซึ่งต้องประกอบด้วยการผสมผสานเครื่องจักรในหลายกลุ่ม ทางบริษัทสามารถ
ที่จะออกแบบและทำโครงการให้สำเร็จลุล่วงได้ ด้วยประสบการณ์ของทีมงาน ที่พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์ความรู้ ความสามารถในด้านอุตสาหกรรม
อาหาร โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนของลูกค้า วางแผนการ ทำร่วมกัน เพื่อให้ลูกค้านำโซลูชั่นและเทคโนโลยีไปใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดและสามารถขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตได้
             เรามีความมุ่งมั่นที่จะจัดหาเครื่องที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน และใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของท่าน พร้อมให้การบริการหลังการขายที่ประทับใจ ทั้งก่อนและหลังการขายโดยทีมงานฝ่ายบริการที่มีความชำนาญที่พร้อมให้บริการท่าน 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
Spirit of food Processing Machineries

ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้บริการและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Business Objective)
  เป็นการต่อยอดให้กับธุรกิจประเภทการแปรรูปเนื้อสัตว์ ได้บรรลุเป้าหมาย ที่มีการเติบโตและขยายตัว สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน การนำเข้าเครื่องจักรกลที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

การบริการ (Service) มีการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ การให้คำปรึกษา การติดตั้ง และการบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมไปถึงการให้บริการก่อนและหลังการขาย ที่มีมาตรฐาน ที่รวมเร็ว ฉับไว โดยทีมงาน ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ทางด้านเครื่องจักรโดยตรง